ZASADY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z ZAGRANICĄ

W 1991 roku Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie zaś ministrowie odpowiedzialni za sprawy młodzieży podpisali również Umowę o Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pomimo, że Umowę o wymianie młodzieży oba państwa podpisały już wcześniej bo w 1989 roku, dopiero w 1993 roku powstała instytucja PNWM z siedzibą w Warszawie i Poczdamie, odpowiadająca za wymianę zarówno szkolną jak i pozaszkolną. Celem współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej jest przyczynianie się do pojednania między Polakami i Niemcami. Współpraca ma spowodować poprawę wzajemnego zrozumienia, przezwyciężenie uprzedzeń, zaangażowanie Polaków i Niemców we wspólne działanie na rzecz wolnej Europy. Instytucja PNWM wspiera i pomaga rozwijać kontakty już nawiązane. Ułatwia nawiązywanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką. Tym, którzy nie mają partnera w drugim kraju pomaga znależć odpowiednią organizację lub szkołę. Pośredniczenie kontaktów między polskimi i niemieckimi szkołami prowadzone jest we współpracy z ministerstwami oświaty krajów związkowych. PNWM pomaga tym, którzy realizują projekty udzielając wsparcia finansowego, służąc radą, dzieląc sie pomysłami.

Biuro w Poczdamie zajmuje się pozaszkolną wymianą młodzieży.

Biuro w Warszawie - wymianą szkolną, dokształcaniem nauczycieli, polsko - niemieckimi spotkaniami o charakterze sportowym, polsko - niemieckimi kursami językowymi.

PNWM wspiera następujące rodzaje i formy wymiany młodzieży:

 1. spotkania młodych:

  • seminaria na tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne, historyczne,

  • przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera,

  • wspólne programy służące wzbogacaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, wspólne spotkania w ramach partnerstwa i współpracy miast i jednostek samorządowych,

  • wspólne programy służące wychowaniu i edukacji.

 2. praktyki,

 3. imprezy dokształcające,

 4. podróże do miejsc pamieci,

 5. publikacje

PNWM wspiera młodzież w wieku 12 - 26 lat oraz osoby prowadzące program.

Zasady dofinansowania do projektów:

 1. dofinansowanie może być częsciowe lub wedłu stawek zryczałtowanych bez konieczności udokumentowania w rozliczniu z PNWM faktycznych kosztów,

 2. dofinansowanie do pełnej kwoty na podstawie przedstawionego planu kosztów i żródeł finansowaniea projektu - w tym przypadku organizator musi wnieść odpowiedni wkład własny, w tym w formie opłat pobieranych od uczestników.

Wysokość dofinansowania zależy od:

 1. ilości dni programu - min. 4 dni, max. 28 dni,

 2. wieku uczestników - min. 12 lat, max 28 lat,

 3. odpowiedniej relacji między liczbą uczestników programu a opiekunów.

Dotacja może być przyznana :

 1. gospodarzom programu na:

  • pokrycie kosztów programu - zakwaterowanie, wyżywienie, kosztów przejazdu, ubezpieczenie uczestników,

  • do kieszonkowego dla gości,

  • do kosztów tłumaczenia towarzyszącego,

 2. gościom na:

 3. pokycie kosztów podróży,

 4. ubezpieczenie na czas podróży.

Dotacja przyznawana jest na podstawie złożonego w PNWM wniosku, w którym określa się :

 1. cel programu,

 2. plan pobytu,

 3. ilość dni,

 4. miejsce zakwaterowania,

 5. ilość uczestników,

 6. planowany koszt realizacji programu.

Po uzyskaniu akceptacji PNWM wypłaca zaliczkę a po zakończeniu programu i rozliczeniu pozostałą kwotę.

wstecz


JAK DOSZŁO DO WSPÓŁPRACY?

Gmina Kunice w ramach partnerstwa i współpracy gmin współpracuje z niemieckim miasteczkiem BRUHL od roku 1997. W ramach tej współpracy doszło do wymiany mieszkańców. Każdego roku Kunice odwiedzają goście z Niemiec, zaś grupa mieszkańców Kunic wyjezdża do Bruhl. W wymianie pozaszkolnej uczestniczyły trzy grupy dzieci i młodzieży:

 • młodzież szkół kunickich,

 • dziecięcy chór parafialny,

 • członkowie klubów sportowych.

Podczas tych spotkań nauczyciele języków obcych Gimnazjum w Spalonej nawiązali kontakt z Action Gemeinsinn (Stowarzyszenie Kobiet), której przewodnicząca była burmistrz miasta Bruhl, mieszkajaca przed II wojną światową w Szczytnikach Małych na terenie gminy Kunice. Za Jej pośrednictwem doszło do spotkania z Dyrektorką Gimnazjum w Brhl i została nawiazana współpraca ze szkołą. W czasie spotkań opiekunów wymiany szkolnej obu szkół zoatały określone zasady spotkań młodzieży, czyli:

 • oczekiwania obu stron,

 • jak często ma dochodzić do spotkań,

 • tematy projektów realizowanych podczas trwania programu w Polsce i w Niemczech.

W ramach współpracy doszło już do 14 spotkań gimnazjalistów z obu krajów.

wstecz


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ W BRUHL

  Gimnazjum w Bruhl to nowoczesna szkoła niemiecka o atrakcyjnym wygladzie zewnetrznym, promujaca wszelkie działania służace środowisku naturalnemu człowieka. Uczniowie mają do dyspozycji olbrzymi teren zielony wokół budynku, boiska, bieżnie, tory kolarskie, itp. Sale lekcyjne są przestrzenne i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Szkoła współpracuje również ze szkołą we Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkań opiekunów wymiany polskiej i niemieckiej szkoły został określony cel współpracy.

Do podstawowych celów wymiany uczniowskiej należą:

poznawanie przez uczniów i nauczycieli zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w Niemczech,

wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjachjęzyka niemieckiego oraz ich poszerzanie,

integracja uczniów z Polski i Niemiec,

integracja uczestników wyiany z władzami lokalnymi w obu krajach,

integracja uczniów, nauczycieli i rodzicow wokół wspólnych działań,

nawiązywanie nowych znajomości i przyjażni,

wzajemne poznanie poprzez udział w zajęciach sportowych, połączonych niekiedy z rywalizacją sportową.

Rokrocznie w wymianie uczestniczy 15 uczniów nad którymi opiekę sprawuje dwóch nauczycieli. Program w Polsce odbywa się we wrześniu natomiast rewizyta w Niemczech na przełomie kwietnia i maja.

wstecz

Celem wymiany uczniów w roku szkolnym 2000/2001 ( maj 2001 - program w Niemczech) oraz w roku szkolnym 2001 / 2002 ( pździernik 2001 - program w Polsce) było:

 1. nawiązanie kontaktów miedzy szkołą niemiecką i polską

 2. nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką,

 3. praktyczne zastosowanie jezyków obcych i zachęcenie młodzieży do ich nauki,

 4. poznanie przez uczestników programu walorów krajobrazowych i historii regionu, w którym żyją partnerzy, warunków życia rodzin w Polsce i w Niemczech, systemu szkolnictw w Polsce i w Niemczech.

  • PROGRAM W NIEMCZECH od 02.05. - do 08.05.2001 roku, zakwaterowanie uczniów u rodzin niemieckich, 25 uczestników z Polski - (kl. I-II) oraz 25 z Niemiec, 4 opiekunów programu. Program obejmował: uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, zajecia sportowe, spotkanie z Burmistrzem, zwiedzanie Bruhl, Bon, Koln oraz uczestnictwo w czasie wolnym w zajęciach zorganizowanych przez poszczególne rodziny. Uczniowie porozumiewali się w języku angielskim i niemieckim.

  • PROGRAM W POLSCE od 01. 10 - do 07. 10. 201 roku, uczniowie przez 4 dni zakwaterowani byli w wynajętym przez Gimnazjum ośrodku a przez 3 dni u rodzin polskich. Program obejmował: uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, tj. otrzęsiny klas I, dyskoteka szkolna, rozgrywki sportowe, zwiedzanie Gross Rosen, Karpacza, Jagniątkowa, spotkanie z Zarządem Gminy Kunice, Uczestnictwo w zorganizowanych przez rodziny zajeciach popołudniowych.

  wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2002 / 2003 ( wrzesień/pażdziernik 2002 - program w Polsce oraz kwiecień/maj 2003 - program w Niemczech) było:

 1. pogłębianie wzajemnych kontaktów koordynatorów współlpracy z obu szkół, plaowanie dalszej współpracy,

 2. nawiązanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką,

 3. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 4. wymiana doswiadczeń na temat:

  • form spedzania czasu wolnego przez młodzież obu krajów,

  • Unii Europejskiej,

  • systemu edukacji w obu krajach,

  • poznanie przez uczestników programów tradycji uczniowskich, walorów krajobrazowych i historii regionu, w którym żyją partnerzy, warunków życia w Polsce i Niemczech.

 • PROGRAM W POLSCE od 25. 09. - do 02. 10. 2002 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował: uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, - SKS, chór, imprezach szkolnych: otrzęsiny, dyskoteka, spotkanie z Zarządem Gminy Kunice, Zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, wycieczke trzydniową do Krakowa, Wieliczki i Oświecimia, pracę w grupach polsko-niemieckich nad tematami związanymi z projektem, uczestnictwo w zajęciach popołudniowych zorganizowanych przez rodziny.

 • PROGRAM W NIEMCZECH od 27. 04 - do 02. 05. 2003 roku, zakwaterowanie u rodzin. Program obejmował: uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych , sportowych, zwiedzanie Bruhl, Koln, spotkanie z Burmistrzem, zwiedzanie parku rozrywki "Fantazjaland", wycieczka do Bukseli, zwiedzanie Parlamentu Europejskiegi oraz spotkanie z wysłannikiem Polski do spraw Unii Europejskiej w Brukseli.

wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2003 / 2004 ( wrzesień 2003 - program w Polsce, kwiecień/maj 2004 - program w Niemczech ) jest:

 1. pogłębienie współpracy szkół,

 2. praca nad programem spotkania czterostronnego Polska - Niemcy - Francja - Wielka Brytania,

 3. nawiązanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką,

 4. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 5. poznanie warunków życia i zwyczajów obu państw,

 6. porównanie systemów szkolnictwa,

 7. wymiana doswiadczeń i poglądów na temat Unii Europejskiej.

 • PROGRAM W POLSCE od 22 .09. - do 27 . 09. 2003 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach ogólnoszkolnych, spotkanie z Wójtem Gminy Kunice, zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, wycieczkę trzydniową do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia, udział w zajeciach popołudniowych zorganizowanych przez rodziny.

 • PROGRAM W NIEMCZECH od 27. 04 - do 02. 05. 2004 roku, zakwaterowanie u rodzin. Program obejmował: uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych , sportowych, zwiedzanie Bruhl, Koln, spotkanie z Burmistrzem, zwiedzanie parku rozrywki "Fantazjaland". Uczniowie porozumiewali się w jezyku niemieckim i angielskim.

wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2004 / 2005 ( wrzesień 2004 - program w Polsce, maj 2005 - program w Niemczech ) jest:

 1. pogłębienie współpracy szkół,

 2. praca nad projektem czterech szkół z Polski - Niemiec - Francji - Wielkej Brytanii,

 3. nawiązanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką,

 4. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 5. poznanie warunków życia i zwyczajów obu państw,

 6. poznawanie walrów turystyczno-krajoznawczych regionu,

 7. uczestniczenie w życiu szkolnym.

  • PROGRAM W POLSCE od 20 .09. - do 27 . 09. 2004 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował uczestnictwo w zajeciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach ogólnoszkolnych, zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, wycieczkę trzydniową do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia, dyskotekę, mecz piłki nożnej, udział w zajeciach popołudniowych zorganizowanych przez rodziny.

  • PROGRAM w NIEMCZECH od 18.04 - do 22.04. 2005r. uczniowie zakwaterowani byli u rodzin niemieckich. Program obejmował uczesytnictwo w zajęciach lekcyjnych, zwiedzanie okolicy, w tym Kolonii. Zwiedzanie parku rozrywki Fantazjaland. Młodzież komunikowała sie w jezyku niemieckim i angielskim.

  wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2005 / 2006 ( wrzesień 2005 - program w Polsce, kwiecień 2006 - program w Niemczech ) jest:

 1. pogłębienie współpracy szkół,

 2. praca nad projektem czterech szkół z Polski - Niemiec - Francji - Wielkej Brytanii- zajęcia artystyczne

 3. nawiązanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką,

 4. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 5. poznanie warunków życia i zwyczajów obu państw,

 6. poznawanie walrów turystyczno-krajoznawczych regionu,

 7. uczestniczenie w życiu szkolnym.

  • PROGRAM W POLSCE od 25 .09. - do 30 . 09. 2005 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach ogólnoszkolnych - Dzień Chłopca, zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, wycieczkę dwudniową do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia, mecz piłki siatkowej, zajęcia plastyczne, spotkanie z gospodarzami Gminy Kunice - Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy. Udział w zajęciach popołudniowych zorganizowanych przez rodziny.

  • PROGRAM w NIEMCZECH zaplanowano w dniach: 03.04.-do 08.04.2006r, obejmował zwiedzanie Bruhl, Koln, Bon - muzeum Bethovena, zajęcia lekcyjne w szkole, rozdrywki sportowe i zajęcia na basenie. Uczniowie zakwaterowani byli u rodzin.

  wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2006 / 2007 ( wrzesień 2006 - program w Polsce, maj 2007 - program w Niemczech ) jest:

 1. pogłębienie współpracy szkół,

 2. planowanie wspólpracy na kolejne lata, w tym ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Francji,

 3. próba nawiązania kontaktów z innymi szkołami krajów Unii Europejskiej,

 4. nawiązanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką,

 5. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 6. edukacja historyczna i regionalna,

 7. poznanie warunków życia i zwyczajów obu państw,

 8. poznawanie walrów turystyczno-krajoznawczych regionu,

 9. uczestniczenie w życiu szkolnym.

 • PROGRAM W POLSCE od 17 .09. - do 23 . 09. 2006 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach ogólnoszkolnych - przyjęcie klas pierwszych do społecznosci uczniowskiej Gimnazjum w Spalonej, zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku - zwiedzanie z fabułą, Zwiedzanie Muzeum Obozu Pracy GROSS ROSEN, zajęcia sportowe - mecz piłki nożnej, spotkanie z gospodarzami Gminy Kunice - Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy. Udział w zajęciach popołudniowych zorganizowanych przez rodziny.

 • PROGRAM w NIEMCZECH realizowany był w dniach: 01.05.-do 05.05.2007r, uczniowie zakwaterowani byli u rodzin niemieckich. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji niemieckiego partnera, zwiedzili Bruhl i Kolonię. Bawili się w Fantazjiland.

wstecz

Celem wymiany w roku szkolnym 2007 / 2008 ( wrzesień 2007 - program w Polsce, maj 2008 - program w Niemczech ) jest:

 1. pogłębienie współpracy szkół,

 2. planowanie współpracy na kolejne lata, w tym ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

 3. nawiązanie kontaktów miedzy młodzieżą polską i niemiecką,

 4. praktyczne zastosowanie jezyków obcych,

 5. edukacja historyczna i regionalna - "Nasza wspólna historia" - "Jak przeplatały się nasze losy w dziejach Europy"

 6. poznanie warunków życia i zwyczajów obu państw,

 7. poznawanie walrów turystyczno-krajoznawczych regionu,

 8. uczestniczenie w życiu szkolnym.

 • PROGRAM W POLSCE od 03 .09. - do 07 . 09. 2007 roku, uczniowie zakwaterowani u rodzin. Program obejmował uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, zwiedzanie Legnicy, Wrocławia, wycieczkę do Karpacza - zabawę w Western City, zwiedzanie Muzeum Obozu Pracy GROSS ROSEN, zajęcia sportowe - mecz piłki nożnej,

 • PROGRAM w NIEMCZECH ma odbyć się w maju..

PODSUMOWANIE:

W czasie trwania spotkań obie strony prowadzą kroniki spotkania. W ostatnim dniu uczestnicy wypełniają ankietę na temat pobytu i programu. Wskazują mocne i słabe strony programu. Wymieniają się uwagami i proponują termin i tematykę kolejnego spotkania. Podczas spotkań polsko-niemieckich nawiązywane są przyjażnie i sympatie, czego dowodem są kontakty telefoniczne i listowne trwające po zakończeniu programu. W czasie spotkań panowała specyficzna, przyjazna atmosfera. Młodież wzajemnie uczyła się posenek polskich i niemieckich, zwrotów i słówek. Wśród uczniów wzrosło zainteresowanie nauką jezyków obcych oraz chęci "wyjazdu na wymiane". Dla niektórych uczniów Gimnazjum w Spalonej wymiana szkolna jest jedyną szansą na sprawdzenie znajomości jezyka obcego w praktyce, poznanie kraju sąsiada, warunków życia w Niemczech.


JAK PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO SPOTKANIA OSOBY PROWADZĄCE PROGRAM?

Program prowadzą nauczycielki języka niemieckiego p. mgr Agnieszka Sitarz - Pytlak oraz mgr Beata Orłowska - Mielniczuk.

Po ustaleniu przez obie strony terminu spotkania osoby prowadzące program zaczynają przygotowania:

 1. podejmują starania w celu pozyskania funduszy na jego realizację - piszą wniosek do PNWM oraz prośby do ewentualnych sponsorów,

 2. następuje wymiana korespondencji z grupą niemiecką na temat planu pobytu, projektów do zrealizowania podczas spotkania,

 3. układają program pobytu i zapoznają z nim obie strony,

 4. przygotowują merytorycznie uczestników,

 5. przydział opiekunów ( uczestnik z Polski dostaje pod opiekę gościa z Niemiec ).


JAK DO SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ UCZNIOWIE?

Teoretycznie w programie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, jednak z powodów finansowych nie każdy chętny ma wystarczający budżet domowy do pokrycia kosztów związanych z wyjazdem do Niemiec, czy goszczeniem gościa z Niemiec w swoim domu. Dlatego bardzo cenna jest w tym momencie pomoc finansowa PNWM oraz sponsorów - głównie firm prowadzących swoją działalność na terenie gminy Kunice.

Uczniowie, uczestnicy programu prowadzą korespondencję ze swoimi niemieckimi partnerami. Zbierają materiały potrzebne do realizacji projektów: wycinki z gazet, nagrania fragmentów audycji telewizyjnych i radiowych, prezentacje komputerowe. Uczą się niezbędnych do prawidłowej komunikacji słówek niemieckich i angielskich.


EFEKTY WYMIANY

Współpraca ze szkołą niemiecką i wzajemne kontakty uczniów i nauczycieli przynoszą szereg pozytywnych efeków w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Uczniowie i nauczyciele poznają zwyczaje, historię i kulturę niemiecką.

Uczniowie polscy mogą wykorzystywać w praktyce umiejętności nabyte podczas nauki w szkole oraz poszerzać je.

Wzrasa wśród uczniów motywacja do nauki języka obcego.

Następuje integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów.

Uczniowie i nauczyciele nawiązują nowe, interesujące znajomości i przyjażnie.

Rozwijana jest umiejętność pracy grupowej wokół jasno okreśklonego celu.

Możliwe jest rozwijanie metody projektu edukacyjnego.

Integracja społeczności lokalnej.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym i za granicą.

wstecz